Opracowanie planu dietetycznego

Na podstawie wywiadów: żywieniowego i zdrowotnego przeprowadzonych na pierwszym spotkaniu, na postawie pomiarów antropometrycznych oraz dodatkowym wskazówek ze strony pacjenta, a także po ustaleniu celu diety, zostanie przygotowany zindywidualizowany Plan Dietetyczny.


Plan Dietetyczny 10-dniowy

Plan ten obejmuje:
– ułożenie indywidualnego jadłospisu na okres 10dni
– zalecenia dotyczące diety, zamienniki zaproponowanych posiłków, zamienniki produktów

Cena: 100 złotych *


Pakiet miesięczny

Plan ten obejmuje:
– ułożenie indywidualnego jadłospisu
– zalecenia dotyczące diety, zamienniki produktów
– zamienniki zaproponowanych posiłków (po wizycie kontrolnej, w zależności od sugestii pacjenta)

Cena: 200 złotych *


Pakiet  3-miesięczny 

Plan ten obejmuje:
– ułożenie indywidualnego jadłospisu
– zalecenia dotyczące diety, zamienniki produktów
– zamienniki zaproponowanych posiłków (po wizycie kontrolnej, w zależności od sugestii pacjenta)

Cena: 550 złotych* (płatne z góry)


* do każdego pakietu doliczana jest dodatkowa jednorazowa opłata za pierwszą wizytę